אריאור הנדסה בע"מ

 ARIOR ENGINEERING LTD 
Quality  Construction  Leader


054-9253331


 
   דף הבית    פרופיל / אודות    לקוחות החברה    פורום ניהול איכות    בקשה להצעת מחיר    צור קשר
 
    ייעוץ והכנה ל 9001 ISO
    ייעוץ והכנה ל ISO 14000
    בטיחות בתעבורה ת"י 9301
    הכנה ל - ת"י GMP : 22716
    הכנה לקבלת תו תקן
    הבטחת ובקרת איכות
    הכנה להסמכות מעצ
    הכנה לקבלן מוכר
    הכנת קבלני איטום לתקן
    בניה ירוקה 5281
    מנהל איכות במיקור חיצוני
    שירותי ניהול ופיקוח
    קישורים
    בקשה להצעת מחיר
    צור קשר
    ייעוץ ארגוני כללי
    HACCP - ניהול מערכות בטיחות המזון
    תעופה AS 9100
    אבטחת מידע ISO 27000
    מחויבות חברתית ת"י 10000
    BRC
    הדרכות לענף הבניה
ת"י 27001 ISO - מערכת ניהול אבטחת מידע

התפתחות עולם התקשוב מציבה בפני ארגונים רבים, בארץ ובעולם, אתגר הנוגע לשמירה על המידע, כנכס ארגוני עיקרי.

התקן למערכת ניהול אבטחת המידע ת"י 27001 ISO מגדיר עקרונות פשוטים שיטתיים ותכליתיים, להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון. התעדה למערכת ניהול אבטחת המידע אשר מוכיחה שהארגון נוקט באמצעים המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה יעילה. ההתעדה מתאימה לכל ארגון.
בנוסף קיימים מדריכים ליישום לדיסציפלינות כגון:אבטחת מידע לרשומות רפואיות (ת"י 27799 ISO) ואבטחת מידע בתחום הסייבר (ת"י 27032 ISO) ועוד.
הקמה של מערכת לניהול אבטחת המידע תאפשר :
 
  • זיהוי וניהול הסיכונים למידע.
  • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.
  • בחירת הבקרות הנחוצות לארגון וכתוצאה מכך הקטנת הוצאות מיותרות.
  • הגדרת היעדים לניהול אבטחת המידע ותכנון יזום להשגתו.
  • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.
  • צמצום ההוצאות על נזקים הקשורים באיבוד מידע, אי יכולת לשחזרו ואי זמינות שלו, פתוח יכולת התאוששות מאסון והמשכיות עסקית.
  • מניעה אפקטיבית של הונאות.
  • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות).
  • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.
  • הענקת בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לאבטחת המידע בעדיפות גבוהה.

יועצי החברה יסייעו לזהות אם מערכת ניהול אבטחת המידע של הארגון מתאימה לדרישות, ומה הן נקודות השיפור הנדרשות ברמות השונות.
.
 


התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני, בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול אבטחת מידע בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז מידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן, ניתן להסתייע ביועצים המתמחים בניהול אבטחת מידע  ולבצע מבדק מקדים על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים.
כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה ו.מומלץ לשלב בתהליך ההתעדה גם את מערכת ניהול האיכות בארגון (בהתאם לדרישות ת"י 9001 ISO), על מנת ליצור ניהול הוליסטי ואפקטיבי של הארגון בסופו של התהליך, סוקרים חיצוניים בצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת ניהול אבטחת המידע בארגון עבור קבלת התעודה
                                                         לפרטים :

                                                  טל' 054-9253331 

                                       או לחץ
כאן לטופס בקשה להצעת מחיר

 
di