יצרני
התעופה, חלל וביטחון (אוויר, ים ויבשה) בארץ ובעולם, דורשים מהספקים ומקבלני המשנה להתעיד את מערכת האיכות בהתאם לדרישות ספציפיות של תעשייה זו. זוהי דרישה חוזית המתאימה לארגונים המייצרים מוצרי תעופה, חלל וביטחון, מכלולים וכרטיסים, מפתחים חומרה או תוכנה וכן לארגונים המבצעים אינטגרציה או תחזוקה.

תקן AS9100 הוכן על ידי גוף בין-לאומי (SAE Aerospace) בחסות IAQG - ארגון הגג של תעשיית התעופה, שכולל חברות מהגדולות בתחום כגון: Boeing Gulfstream, Lockheed Martin, Honeywell, GE, MTU, Airbus ועוד. התעדה לפי התקן משלבת את דרישות ת"י ISO 9001 ודרישות נוספות (תחיקתיות ותעופתיות). בנוסף נקבעו תקנים נלווים בנושאים כגון: הערכה, השתנות מאפייני מפתח, ניהול סיכונים בשרשרת אספקה ועוד (AS9103, AS9115, AS9110).

קיום תעודת הסמכה לתחום מראה על התאמת מערכת ניהול איכות בתעשיית התעופה (לפי דרישות AS9100 C) ומוכיחה שהארגון נקט באמצעים הנדרשים בכדי לממש את מחוייבותו לאיכות מוצריו.

 

הקמה של מערכת לניהול איכות לפי AS9100 C מהווה הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה וכן תאפשר לארגון :

  • זיהוי וניהול תהליכים, איסוף נתונים וניתוחם ביחס למדדים ויעדים שהוגדרו.
  • התאמה לדרישות החוזיות ורשויות תעופה בארץ ובעולם (FAA, EASA, CAAI).
  • צמצום ההוצאות על אובדן חומר, שירות לקוי, איבוד לקוחות ועוד.
  • הנעה של תהליכים מתמשכים ותוכניות שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות).
  • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים באמצעות תיקוף תהליכים (תכן, ייצור, הרכבה, התקנה, שירות וניהול).
  • עקיבות לכל אורך שרשרת האספקה מרמת החומר דרך המוצר המוגמר ועד לשירות, שיפוץ ואחזקת מטוסים ומכלולים תעופתיים.
  • צמצום בכמות מבדקי הלקוח והיקפם.
  • ניהול פרוייקטים מבוקר.
     

יועצי החברה המנוסים יסייעו לזהות האם מערכת ניהול האיכות בתעופה חלל ובטחון  של הארגון מתאימה לדרישות, ומהן נקודות השיפור הנדרשות. התעדה לפי תקן AS9100 C מעידה כי הארגון מתאים גם לדרישות ת"י ISO 9001.

 התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני, בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול איכות בתעופה, חלל וביטחון בארגון. יועצינו המתמחים בניהול איכות בתעופה יציגו ידריכו ויכינו אתכם ע"פ דרישות התקן זה כך שתעברו את מבדקי שלב 1-2 החיצוניים בהצלחה ובפעם הראשונה .


נשמח לעמוד לרשותכם ,
ב ה  צ ל ח ה  !
צוות אריאור הנדסה


 


 


2all - בניית אתרי אינטרנט