HACCP - ניהול מערכות בטיחות המזון יישום של מערכת בטיחות מזון, מבטיח שהארגון עושה ככל יכולתו להפחית את הסיכוי כי אנשים ייפגעו מהמוצרי המזון שהוא מספק.


HACCP הינה מערכת המתמקדת במניעת סיכונים באמצעות ניתוח תהליך, זיהוי הסיכונים האפשריים (hazards), והגדרה של נקודות בקרה (control point) בכדי למנוע ממוצרים שאינם בטוחים להגיע לשוק.

 

ת"י IS0 22000 כולל בתוכו את דרישות ה-HACCP ודרישות חדשות כגון הגדרת תוכנית דרישות קדם (PRP (Pre- Requisite Program. ההתעדה מתאימה לכל ארגון שמעוניין לשפר את בטיחות המזון שהוא מייצר.

 

Global Standard, המוכר כתקן  BRC הינו תקן בריטי לניהול בתי אריזה, מפעלי מזון ומוצרי צריכה. תקן זה אומץ על ידי רשתות השיווק המובילות באירופה והינו קנה מידה ומדד לרמת היערכותו של ארגון, לייצר ולספק מוצרי מזון, חומרי אריזה למזון ומוצרי צריכה (צעצועים, טקסטיל, מוצרים היגיינים) הבטוחים לשימוש לצרכן הסופי. יצרני מזון, בתי אריזה ויצרני מוצרי צריכה, נדרשים לאמץ עקרונות ניהול איכות ולהטמיע את מערכת בקרת הסיכונים HACCP.

 


  

מערכת לניהול בטיחות מזון HACCP תאפשר :
  

  • זיהוי וניהול הסיכונים לבטיחות במזון.
  • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.
  • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.
  • צמצום ההוצאות על איבוד חומר והחזרים (recall).
  • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות).
  • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיבים ויעילים.
  • בטחון ללקוחות ובעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות המזון בעדיפות גבוהה.

  
יועצי אריאור הנדסה יסייעו לכם לוודא האם מערכת בטיחות המזון של הארגון מתאימה לדרישות ומהן נקודות השיפור הנדרשות ברמות השונות.

  

הדרך לקבלת התעודה

התעדה נעשית לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני בו מוטמעת בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול בטיחות מזון בארגון. לצורך התנעת התהליך, מומלץ לרכוש את התקן במרכז המידע של מכון התקנים, ללמוד את הדרישות ולהשתתף בהדרכות מתאימות. כמו כן ניתן להסתייע ביועצים חיצוניים המתמחים בניהול איכות בטיחות המזון ולבצע מבדק מקדים על ידי מכון התקנים הישראלי לבחינת הפערים. כדאי לראות בתהליך הזדמנות לשיפור באמצעות צוות של הארגון שיזכה למחויבות ומעורבות ההנהלה. בסופו של התהליך, סוקרים בלתי תלויים של מכון התקנים הישראלי יבצעו מבדק המאשר התאמה של מערכת ניהול בטיחות מזון בארגון.


הקמתה ותחזוקתה של מערכת ניהול משולבת איכות ובטיחות מזון תעניק לארגון יתרון שיווקי, יכולת מדידה לצמצום עלויות אי-איכות (הפסדים), שיפור רמת ההיגיינה והסטריליות, הקלה על הייצוא. מערכת הניהול שתוקם תאפשר יישום סקר סיכונים לתהליכים, שיפור תהליכים ושיפור רווחיות. הצגת הסמכה ל HACCP נדרשת על ידי משרד הבריאות, האגף לשרות מזון ארצי. זאת, על מנת לקבל אישור GMP (Good Manufacturing Practice) שמאפשר הכרה בינלאומית לרשויות בחו"ל כגון ה FDA בארצות הברית.


נשמח לעמוד לרשותכם !

לפרטים :

            טל' 054-9253331 

              או לחץ
כאן לטופס בקשה להצעת מחיר


2all - בניית אתרי אינטרנט