ISO 9000 - ייעוץ הכנה והקמת מערכת איכות
  

             
          
 
מכון התקנים / גופי התעדה אחרים נוהגים לערוך שני סוגי מבדקים :
 • מבדק ראשוני שמטרתו הסמכת הארגון לפי התקן ( ISO / אחר
 • מבדק מעקב שמטרתו בדיקת תחזוקת מערכת האיכות ושיפורההמתמיד

עבור מבדק הסמכה ראשוני השירות יכלול בניית כל מערכת האיכות והטמעתה בחברה

עבור מבדק מעקב השירות כולל בדיקה ועדכון של הקיים
 

בכל מקרה ינתנו השירותים הבאים  :   

 • מבדקים פנימיים
 • בניית / עדכון מערך נהלים   
 • הדרכות
 • הכנות לסקר הנהלה וביצוע סקר הנהלה
 • ניתוחי נתוני שביעות רצון לקוחות
 • ניתוחי נתוני אי התאמות
 • ניתוחי והערכת ספקים
 • בקרת עדכון מסמכים פנימיים וחיצוניים                
 • עריכה / עדכון מדיניות האיכות
 • קביעת / בקרת  יעדים
 • רישום/ בדיקת אפקטיביות פעולות מתקנות מונעות
 • ועוד.... לפי דרישות התקן


יועצים מומחים ומנוסים לאיזו מטעם חברת אריאור הנדסה בע"מ יסייעו לכם להקים מערכת איכות בהתאם לתקן איזו 9001 ISO וילוו אתכם מהתחלת התהליך ועד קבלת תעודת ה איזו - ISO במהירות ובאיכות הטובים ביותר !       


 

לפרטים :

טל' 054-9253331

או לחץ
כאן לטופס בקשה להצעת מחיר 
2all - בניית אתרי אינטרנט