ניהול בטיחות ואיכות בתעבורה

תקן ישראלי 9301 הינו מדריך ייחודי לפיתוח ויישום מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית פנים ארגונית. התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות הלאומית להעלאת רמת הבטיחות בדרכים בארגונים בפרט, והעלאת רמת הבטיחות בדרכים בישראל בכלל.

ההנחיות בתקן זה ישימות לכל ארגון המנהל או מפעיל באחריותו כלי רכב כתחום עיסוק העיקרי או כמערך תומך. ארגון המפעיל נוהגים ונהגים לצורך תנועות אנשיו ומורשיו ולשם הספקת מוצריו או שירותיו ללקוחות הארגון (חיצוניים או פנימיים).


מערכות ניהול הבטיחות והאיכות בתקן זה כוללות מרכיבים לניהול תעבורה התואמים את הדרישות שבת"י 9001 ISO ו-18001 OHSAS עם שינויים ותוספות התואמות את דרישות תקנות התעבורה.

 

הקמה וקיום של מערכות אלו תעלה את רמת הבטיחות ואיכות השרות בארגון בעלות כדאית ובמינימום אירועי בטיחות בתעבורה.

 

באמצעות הקמת  מערכת לניהול בטיחות ואיכות בתחבורה ובתעבורה יבשתית אנו נסייע לחברה :

  • לזהות ולנהל סיכונים במערך התעבורה, איסוף וניתוח של נתונים וקביעת יעדים לשיפור
  • להתאים לדרישות חוקים, תקנות ותקנים רלוונטיים
  • להעלות את רמת הבטיחות בארגון
  • להניע של תהליכים ותוכניות שיפור במערך הבטיחות והאיכות בתעבורה
  • לשלב מערך התעבורה כחלק בלתי נפרד מכלל הארגון
  • שיפלשפר את יכולת הארגון לחזות מראש ולזהות את השפעות היבטי הבטיחות בתעבורה על מערכת הניהול הכוללת של הארגון

 

יועצי חברת אריאור יסייעו לזהות האם מערכת ניהול הבטיחות והאיכות בתעבורה שלך מתאימה לדרישות התקן, וידגישו את נקודות השיפור הנדרשות. התעדה לפי ת"י 9301 לארגונים שתחום עיסוקם העיקרי הינו תחבורה ותעבורה יבשתית מבטיחה שהארגון עומד גם בדרישות ת"י 9001 ISO.                               לפרטים :

                      טל' 054-9253331

         או לחץ
כאן לטופס בקשה להצעת מחיר  
2all - בניית אתרי אינטרנט