ייעוץ והכנה ל ISO 14001
המודעות הגדלה לנושא איכות הסביבה בארץ ובעולם (צרכנים / מחזיקי עניין / משקיעים / רשויות), והחקיקה הנובעת מכך, מציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות לנושא והירתמות לשמירה על הגנת הסביבה.

קבלת אישור למערכת ניהול סביבתי לפי דרישות התקן הישראלי והבין-לאומי ת"י 14001ISO מוכיחה שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות ובפעולות אחזקה. ההתעדה מתאימה לכל ארגון.
התקן מבוסס על העיקרון כי שימוש נכון ויעיל בחומרי גלם אשר אינם פוגעים באיכות הסביבה, יתרמו גם לאיכות המוצר וגם לסביבת עבודה בריאה והפקת מוצרים ידידותיים לסביבה.

יישום דרישות תקן 14000 ISO יעזור לחברה ב :

 

  • זיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות
  • זיהוי ניהול והערכת תהליכים לטיפול ומניעה מתמשכים של ההשפעות הסביבתיות
  • הגדרת יעדי איכות הסביבה ותוכניות להשגתם
  • זיהוי ובדיקת התאמה לדרישות חוק, תקנות ותקנים רלוונטיים
  • צמצום ההוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת
  • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות)
  • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים
  • הענקת בטחון ללקוחות ולמחזיקי העניין, כי הארגון מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה

 

יועצי חברת אריאור הנדסה המנוסים ינחו ויסייעו בידי החברה לקבל את תעודת הסמכה של מערכת הניהול הסביבתית  לפי 14000 ISO . 
 

ניתן לשילוב גם עם ת"י 9001 ISO כמערכת אחת .                                                      לפרטים :

                                                 טל' 054-9253331

                              
    או לחץ כאן לטופס בקשה להצעת מחיר

2all - בניית אתרי אינטרנט